Oraali-insuliini -ehkäisytutkimus

The Oral Insulin for Prevention of Type 1 Diabetes Study

Vuoden 2009 syksyllä alkoi TrialNet-tutkimuksen osatutkimuksena oraali-insuliini ehkäisytutkimus.Tarkoituksena on löytää tyypin 1 diabetesta hidastava tai ennaltaehkäisevä menetelmä.

Testattavana aineena on suun kautta otettava insuliini (insuliinikidekapselit). Tutkimuksessa katsotaan vähentääkö suun kautta annosteltava insuliini diabeteksen kehittymistä niihin tutkimukseen osallistuviin henkilöihin verrattuna, jotka eivät saa suun kautta annosteltavaa insuliinia.

Kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon omia soluja vastaan, kuten typin 1 diabeteksessa tapahtuu, keho muodostaa erilaisia autovasta-aineita. Insuliiniautovasta-aine on yksi muodostuvista autovasta-aineista. Aikaisempien tutkimusten perusteella on näyttöä siitä, että henkilön syödessä samaa proteiinia, joka aiheuttaa immuunijärjestelmän reaktion, immuunijärjestelmä lopettaa hyökkäyksensä.

Tätä menetelmää tutkittiin mm. aiemmassa, riskiryhmien diabeteksen ennaltaehkäisyä koskevassa tutkimuksessa. Puolet osallistujista otti päivittäin insuliinikidekapselin ja puolet kapselin, joka ei sisältänyt insuliinia. Kummassakin ryhmässä kehittyi samankaltaiselle määrälle osallistujia diabetes. Osalla tähän tutkimukseen osallistujista oli korkea insuliiniautovasta-ainepitoisuus ja heillä suun kautta annostellulla insuliinilla saattoi olla vaikutusta. Tässä uudessa tutkimuksessa pyritään siis selvittämään, hidastaako suun kautta annosteltu insuliini selvästi diabeteksen kehittymistä henkilöillä, joilla on vastaavat koetulokset.

Ehkäisytutkimukseen voivat osallistua henkilöt, joilla on todettu TrialNetin seulontatutkimuksissa

insuliiniautovasta-aineita. Lisäksi pitää olla myös vähintään yhden muun diabetekseen liittyvän tyypin autovasta-aineita (ICA, GAD ja/tai IA2A) kahteen otteeseen. Nämä toiset autovasta-aineet voivat olla samaa tai eri tyyppiä. Insuliiniautovasta-aineen (IAA) ja toisen autovasta-aineen on oltava positiivisia viimeisen 6 kk:n sisällä. Lisäksi suun kautta tehtävän sokerirasituksen on oltava normaali.

Muita sisäänottokriteereitä ehkäisytutkimukseen ovat ikä- ja sukulaisuusvaatimukset:

  • 3 – 45 –vuotias, jonka 1. asteen sukulaisella (sisko, veli, äiti, isä tai lapsi) on todettu DM tyyppi 1 alle 40-vuotiaana
  • 3 – 20 –vuotias, jonka 2. tai 3. asteen sukulaisella (puolisisar, isovanhempi, täti, setä, eno tai serkku) on todettu DM tyyppi 1 alle 40-vuotiaana

Ehkäisytutkimuksessa puolet tutkimukseen osallistuvista saa yhden insuliinikiteitä sisältävän kapselin päivässä. Toinen puoli tutkimukseen osallistuvista saa insuliinittomilla kiteillä täytettyjä kapseleita eli lumelääkettä, jossa ei ole vaikuttavaa ainetta. Kapselin voi tarvittaessa avata ja sekoittaa sen sisällön esimerkiksi mehuun tai pehmeään ruokaan. Osallistujat eivät voi itse valita ryhmäänsä, vaan tietokone arpoo heidät näihin kahteen ryhmään. Tutkimus on kaksoissokkoutettu eli osallistuja itse tai tutkimusryhmä ei tiedä koko tutkimuksen aikana kumpaan ryhmään osallistuja kuuluu.

Tutkimus käynnistyi USA:ssa vuonna 2007 ja Suomessa tutkimukseen on voinut siis osallistua syksystä 2009 saakka. Tutkimus kestää arviolta 7-8 vuotta, tarkka kesto ei kuitenkaan ole tällä hetkellä vielä tiedossa. Tutkimus on täysin vapaaehtoinen ja koehenkilö voi keskeyttää osallistumisensa koska tahansa.

Jos haluat sopia tapaamisajan tai kysyä lisätietoja, ota yhteys tutkimuskoordinaattori Petra Rajalaan (050-431 6380, trialnet(at)utu.fi) tai lähetä meille yhteystietosi tästä.