DIPP-tutkimus

DIPP on tyypin 1 diabeteksen ennustamista ja ehkäisyä tutkiva projekti, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1994 lähtien. Tutkimuksessa vastasyntyneiltä etsitään tyypin I diabetekselle altistavia perintötekijöitä. Seulontaan osallistuvat Turun, Tampereen ja Oulun yliopistolliset keskussairaalat.

Seuranta 3 kuukauden välein ja 2-vuotiaasta eteenpäin 6 tai 12 kuukauden välein

Lapset, joilla todetaan kohonnut riski sairastua diabetekseen, kutsutaan mukaan seurantatutkimukseen, jossa lasta seurataan aluksi 3 kuukauden välein ja 2-vuotiaasta eteenpäin 6 tai 12 kuukauden välein. Jokaisella seurantakäynnillä otetaan verinäyte, josta tutkitaan diabeteksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Ennen vastaanotolle tuloa lapsen käteen laitetaan puuduttavaa voidetta. Näin vältetään tai vähennetään pistoksesta aiheutuvaa mahdollista kivun tunnetta. Voiteen perheet saavat vastaanotolta.


Kotipaikkakuntanne ollessa kaukana tutkimusyksiköistämme on myös mahdollista osallistua ns. etätutkimukseen. Tällöin tutkimukseen osallistuva antaa näytteensä hänelle parhaiten sopivassa laboratoriossa ja tutkimukseen liittyvät muut asiat suoritetaan puhelimitse. Kysy asiasta lisää omassa tutkimusyksikössäsi.


Tähän mennessä jo yli 15 000 kohonneen sairastumisriskin omaavaa lasta on osallistunut DIPP-tutkimukseen ja yli 300:lla heistä on todettu diabetes.

Lisätietoja:

DIPP-tutkimuksen kulku

dipp_logo_350.jpg